Eurolingua je seriózna jazyková škola s dlhoročnou tradíciou, ktorá zamestnáva lektorov s kvalitným jazykovým vzdelaním. Pri výučbe uprednostňuje klasickú metódu, ktorá sa doteraz vždy ukázala ako najrýchlejšia a najjednoduchšia. Každý človek sa pri učení cudzieho jazyka môže oprieť o vlastnú znalosť materinského jazyka. Toto využíva i klasická metóda. "Zaručené" metódy učenia sa jazyka bez základov gramatiky su zdĺhavé a plytvajú časom. Veď i dieťa si materinský jazyk osvojuje niekoľko rokov. Je zbytočné tak veľa času venovať aj učeniu sa cudzieho jazyka. Klasická metóda (kombinácia základov gramatiky a konverzácie) uvedie študenta do systému, ktorý mu bude dávať zmysel a uľahčí mu schopnosť dohovoriť sa za kratší čas.

Cudzie jazyky vyučujem už niekoľko rokov. S jazykovou školou Eurolingua spolupracujem i preto, lebo mi umožňuje pri výučbe používať práve klasickú metódu, pri ktorej moji študenti dosahujú veľmi dobré výsledky. Hoci sa slovenčina považuje za "ťažký" jazyk, cudzinci z mnohých krajín sa pomocou klasickej metódy vyučovania za pomerne krátky čas naučili dohovoriť na Slovensku.

Mgr. Nina Havierníková, lektorka anglického jazyka a slovenského jazyka pre cudzincov


Prečo učím v jazykovej škole? Nuž preto, že prežívam nesmierne dobrý pocit naplnenia vlastných ambícií, keď vidím, ako sa to skromné rečové obdarenie, ktoré mi Boh dal, prelieva do hláv i srdca poslucháčov a majú z toho obohatenie a úžitok. Úplne najvzrušujúcejšie je, keď môžem cudzincovi sprostredkovať môj vlastný jazyk, našu krásnu slovenčinu. My, malý národ sa bezpodmienečne musíme učiť cudzie jazyky. Oni, veľkí nemusia, ale mnohí chcú, a to je nesmierna motivácia.

Ale otázka pokračuje ďalej: Prečo akurát v jazykovej škole EUROLINGUA? Dalo by sa o tom hovoriť v tom najpriaznivejšom zmysle oveľa viac, ako sa zmestí do týchto niekoľkých riadkov, ale dovoľte mi aspoň to najpodstatnejšie. V prvom rade, je to široké srdce a veľká dávka obyčajného ľudského porozumenia a vychádzania v ústrety manželov Horných, ktorí túto školu vedú. Stačí prísť a presvedčiť sa, určite nie som sám, kto si to myslí. Tento názor nie je včerajší, potvrdzujú ho moje dlhoročné skúsenosti. Ďalej je to preto, že výuka je pravidelná, vytrvalá a spoľahlivá. Mnohé podobné inštitúcie skončia skôr, ako vychovajú prvých absolventov, EUROLINGUA je stálicou na našom "jazykovom trhu". V neposlednom rade preto, že táto škola umožňuje vzdelávanie aj cez letné prázdniny. Napokon preto, že si považujem za česť učiť popri kolegoch, ktorí sú uznávanými odborníkmi v tejto oblasti.

Pýtate sa, prečo klasická metóda? Jednoduché. Nikto nič dokonalejšie nevymyslel, ako sa naučiť nejakú reč po tom, čo približne v 13.-14. roku stratíme schopnosť získať jazyk prirodzenou cestou. A zase, len osobná skúsenosť vraví, že takto som sa naučil 4 cudzie jazyky. Aj keď nie som žiadny génius, nemusím sa za svoje vedomosti hanbiť. Nijaká metóda, najdokonalejšie učebnice, informačné technológie, najvynikajúcejší učitelia nenahradia to, čo musí do toho investovať každý z nás: úsilie, čas, pravidelnosť, svedomitosť, dlhoročnú vytrvalosť, teda moderne povedané- vlastnú invenciu. Ani ten najhviezdnejší, supermoderný kurz to nespraví za nás. Dokonca aj cudzie jazykové prostredie či zahraničný učiteľ sú len podporou a doplnkom ku klasickej slovnej zásobe, gramatike, článkom a cvičeniam alebo dialógom.

Ak prirovnáme štúdium cudzieho jazyka k stene, tak slovná zásoba predstavuje tehly, gramatika maltu, štylistika omietku, poézia maľovku, ľudová pieseň jemný valček... Ani samotná hŕba tehál, ani samotný obrovský zásobník malty ešte netvoria múr. Ale vzájomne previazané a maltou pospájané tehly, to už áno...

Klasická metóda je skutočnou ozdobou jazykovej školy EUROLINGUA.
Skúste to a nebudete ľutovať!

Mgr. Peter Ciesar


Koľko rečí vieš, toľko ich narobíš - vraví parafráza na známe príslovie. Avšak podstata tohto príslovia zostáva stále aktuálna. Je snáď úplne zbytočné opakovať, že význam znalosti cudzích jazykov je stále aktuálny. Čo však môže byť aktuálnejšie, je spôsob, ako sa dopracovať k ich osvojeniu.

Súčasná doba ponúka nespočetné množstvo vedeckých metód a technických prostriedkov, ako sa čo najrýchlejšie naučiť cudzí jazyk. Odporúča sa nám povzniesť sa mysľou do hladiny alfa, nosiť so sebou walkman, donekonečna počúvať a opakovať si frázy s doslovným slovenským prekladom vzbudzujúcim často na tvárach úsmev. Pri celej tejto širokej škále zostáva v úzadí klasická výučba z učebníc v školách ako zastaralá a nič nehovoriaca. Pritom však práve táto metóda má stále čo povedať ľuďom túžiacim po znalostiach cudzieho jazyka. Moderná učebnica ponúka všetky informácie v jazyku, ktorý si chce človek osvojiť bez tradičných foriem memorovania. V spolupráci s ostatnými študentmi v triede dáva možnosť nielen precvičovať si už získané či nové vedomosti, ale navzájom sa nimi obohacovať.

Taktiež sa zabúda na skutočnosť, že jazykové školy a kurzy obyčajne navštevujú vekové skupiny dospelých, ktoré sa cudzí jazyk učia predsa len iným spôsobom ako malé deti, ktoré nie sú zaťažené vedomosťami, znalosťami, povinnosťami. Dospelý človek vo všeobecnosti potrebuje vedieť, prečo sa to a to robí tak a tak a nie inak. A to platí aj pri učení sa jazyka. Pravidlá nám síce život zdanlivo obmedzujú, zároveň ho však robia jednoduchším. Pri ich dodržiavaní vždy máme šancu dostať sa ďalej.

Dôležitou otázkou, ktorú si človek musí zodpovedať pred začatím štúdia cudzieho jazyka je dôvod, prečo ho chce ovládať - či ho potrebuje na bežnú komunikáciu, alebo má s ním vážnejšie plány. V tomto smere škola jednoznačne vystupuje ako prioritná forma, pretože už svojím poslaním dáva študentovi možnosť dôkladnej prípravy na zvládnutie prípadných budúcich skúšok a testov z jazyka. A pri tom zostáva vždy otvorená možnosť rozhodnutia.

Zodpovedali ste si už otázku, na čo potrebujem jazyk, ktorý idem študovať? V tom prípade pre Vás určite nebude ťažké zvoliť si tú správnu formu jeho štúdia ...

Ing. Marta Kupcová