Maturita Angličtina
Maturita Nemčina
Maturita Taliančina
Maturita Francúzština
Maturita Španielčina
Maturita Ruština


Už niekoľko rokov úspešne pripravujeme pre maturantov špecializované kurzy na maturitu z anglického a nemeckého jazyka. Kurzy sú zamerané na zvládnutie maturitnej písomky - monitory a 25 tém podľa školských osnov.
50 stretnutí po dve vyučovacie hodiny od októbra do mája.

MATURITNÉ TÉMY
Z ANGLIČTINY

MATURITNÉ TÉMY
Z NEMČINY

1. Family, Home, Relatives
2. Culture and the Arts
3. Sports
4. Housing
5. Shopping and Services
6. Health Care
7. Travel
8. School and Study
9. Jobs and Employment
10. Human Relations
11. The Human Race and Nature
12. Development of Science and Technology
13. Man and Society
14. Communication and Its Forms
15. Mass Media
16. Young People and Society
17. Food
18. Hobbies, Free Time and Lifestyle
19. Multicultural Society
20. Towns and Places
21. Clothing, Fashion
22. Weather, Fauna and Flora
23. Role-models and Ideals
24. The Countries Whose Language I Am Learning
25. Slovakia - My Homeland
Familie
Kunst und Kultur
Sport
Wohnen
Einkaufen, Dienstleistungen
Gesundheitspflege
Reisen
Schule
Arbeit und Beruf
Menschliche Beziehungen
Mensch und Natur
Wissenschaft und Technik
Mensch und Gesellschaft
Kommunikationsformen
Massenmedien
Jugend und Gesellschaft
Ernährung
Freizeit, Hobbys, Lebensstil
Multikulturelle Gesellschaft
Städte und Orte
Mode und Bekleidung
Lesen
Vorbilder und Idole
Das Land, dessen Sprache ich lerne
Slowakei

Budeme maturovať v jazykových školách?

Maturita. Už len keď sa toto slovo vysloví pred stredoškolákom, tak sa mu od strachu podlomia kolená. Dlhé generácie existuje tento strašiak a nedá sa mu vôbec vyhnúť. Ešte len vkročia tieto deti, ledva tínedžeri, na pôdu strednej školy, zo všetkých strán počujú, že sa musia poctivejšie pripravovať, že už sú dospelí, preto budú mať na nich profesori vyššie nároky, že maturity sú už za dverami.

Cudzí jazyk

Maturita zo slovenského jazyka alebo z humanitného či prírodovedného predmetu je sama o sebe dosť náročná. Je to však málo oproti skúške dospelosti z cudzieho jazyka. Žiaci sa síce jazyky na školách učia, v niektorých prípadoch dokonca už od materskej školy, ale, žiaľ, úroveň ich vedomostí sa nedá priamoúmerne porovnať s rokmi ich štúdia.

Maturita z cudzieho jazyka

Naskytá sa možnosť uľahčiť mladým študentom stredných škôl ich vstup do života dospelých. Je tu príležitosť, aby mohli skúšky z anglického jazyka absolvovať aj mimo "územia" strednej školy.

Certifikáty nie sú len možnou náhradou maturity, ale aj bránou do sveta študijných a pracovných možností. Či doma alebo v zahraničí, na príjímacích pohovoroch do zamestnania je veľkou výhodou mať takéto svetom uznávané potvrenie o Vašich vedomostiach. Taktiež pri zápise na zahraničnú univerzitu je tento dokument nevyhnutný.

EUROLINGUA jazyková škola

Rodičia, ktorých deti majú nedostačujúcu úroveň výučby jazyka, sa často rozhodujú pre jazykové školy, ktoré ich ratolesti doučia - pripravia kvalitnejšie do života. Medzi takéto školy patrí aj EUROLINGUA jazyková škola. Ponúka anglický a nemecký jazyk pre deti od 3 rokov. Pomáha im zlepšiť sa v jazyku ako takom, vysvetlí gramatiku, naučí ich mať cudzí jazyk rád, dodá sebavedomie rozprávať anglicky či nemecky, používať jazyk v bežnom živote. EUROLINGUA učí deti i dospelých a to nielen anglický a nemecký jazyk, ale aj francúzštinu, španielčinu, taliančinu a ruštinu. Taktiež má mnohoročné skúsenosti s vyučovaním slovenského jazyka pre cudzincov.