Vážení budúci návštevníci našich jazykových kurzov, vážení klienti!

Pri zápise do jazykových kurzov budete zaradení na základe osobného pohovoru s našimi pedagógmi
a testov do 1., 2., 3., 4., alebo 5. ročníka.

Testy sú bezplatné a na počkanie ich vyhodnotíme.

Pre Vašu lepšiu orientáciu si na našej stránke môžete testom predbežne overiť svoje znalosti
z anglického a nemeckého jazyka: angličtina, nemčina.